Naschoolse opvang

Deze tekst is aangeleverd door Luna:

“De beste zorg voor uw kostbaarste bezit!"

Naschoolse opvang bij Chr. Kinderopvang Luna

 

Een vraag die veel ouders zich zullen stellen: mijn kind gaat naar school, maar de combinatie van werk en weer op tijd op school zijn ga ik nooit redden... Wat nu?

Waar zoek je dan naar? Opvang zoals thuis, in een veilige en vertrouwde omgeving. Een plek voor je kind(eren), waar ze zich prettig voelen, speelkameraadjes hebben, uitdaging vinden, en rust en ruimte om te doen waar ze zin in hebben.

Chr. Kinderopvang Luna biedt de oplossing! Sinds januari 2011 heeft Luna, naast opvang voor de allerkleinsten (op drie locaties), ook naschoolse opvang. Dit vanuit een christelijke visie. Er is ruimte om tot rust te komen, te spelen, te ravotten en ze kunnen meedoen aan uitdagende activiteiten. In de schoolvakanties krijgen de kinderen een vakantieprogramma aangeboden waar met veel plezier naar uit wordt gekeken!

Chr. Kinderopvang Luna vindt het van groot belang dat de kinderen zich kunnen hechten en terug kunnen vallen op  vaste pedagogisch medewerkers. Om deze reden werken wij dan ook niet met invalkrachten.

 

Hoe werkt het allemaal…

Chr. Naschoolse opvang Luna is geopend in de schoolweken vanaf 15.00 uur tot 18.30 uur. In de vakantieweken zijn wij van 07.30 uur tot 18.30 uur geopend. U ontvangt voor elke vakantie een brief met daarin de activiteiten die de kinderen in die week gaan doen.

Om de continuïteit en de vaste gezichten te kunnen blijven waarborgen gaan wij in de zomervakantie drie weken dicht (bouwvak). Deze weken worden in september bekend gemaakt voor het jaar erop.

De kinderen van de Naschoolse opvang worden door eigen mensen opgehaald in onze Luna bussen.

U kunt via de belastingdienst ws een groot gedeelte van de kosten vergoed krijgen. Een proefberekening kunt u maken op de site van de belastingdienst. Zie; Kopje kinderopvang toeslagen. Voor onze tarieven verwijzen wij u naar onze website. Mocht u hulp willen bij het aanvragen van de kinderopvang toeslag, dan kunt u vragen naar Gerwin Thomassen. 0318-745700

Wanneer u erover denkt uw kind(eren) bij Chr. Kinderopvang Luna te plaatsen dan kunt u het desbetreffende aanmeldingsformulier downloaden en ingevuld aan ons retour zenden. (www.kinderopvang-luna.nl).

Wij leiden u graag rond op één van onze locaties, zodat u onze Luna-sfeer kunt proeven.

U kunt dan contact opnemen met Marlies van Hunnik-Kleijer of Wendy Hoefnagel-Thomassen.

Chr. Kinderopvang Luna

De Grote Pekken 11a

3901 JB Veenendaal

Telefoon (0318) 745700

E-mail: info@kinderdagverblijf-luna.nl

Internet: www.kinderdagverblijf-luna.nl

 

Deze tekst is aangeleverd door Kwink:

"Sinds 1 augustus 2007 zijn basisscholen door de Wet Dagarrangementen verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden tussen 7.30 uur ’s ochtends en 18.30 uur ‘s avonds, zowel op reguliere schooldagen (voor- en naschoolse opvang), als op dagen dat de basisschool gesloten is, zoals dat het geval is bij verlofdagen en tijdens schoolvakanties.

Het schoolbestuur van de SHS, waar de Rehobothschool deel van uitmaakt, heeft sinds 1 augustus 2007 jl. ervoor gekozen om deze opvang onder te brengen bij Kwink Kinderopvang BV.

Daartoe zijn met Kwink duidelijke afspraken gemaakt, die onder andere betrekking hebben op :

- De kwaliteit van de opvang
Het pedagogisch kader
De wettelijk gestelde eisen
Speelruimte voor de kinderen, zowel binnen als buiten
De veiligheid van de kinderen
De hygiëne op de opvanglocatie
Inspraakmogelijkheden voor ouders

Al deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd en zullen regelmatig worden geëvalueerd.

Daarnaast is de samenwerking uitgebreid met St. de Vaart, Vrijwilligers Netwerk Veenendaal en sportservice Veenendaal. Door deze samenwerking zijn we in staat een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan te bieden voor de kinderen. Voor meer informatie zie nieuwsbrieven Kwink actief op www.kwink.nl.

Wat betekent dit praktisch voor u als ouder?

u schrijft uw kind in bij Kwink via de website van Kwink of via een inschrijfformulier dat u telefonisch kunt opvragen (0318-518036) U kunt kiezen voor opvang tijdens schoolweken, eventueel aangevuld met vakantieopvang, of voor alléén vakantieopvang.
vervolgens doet Kwink u uiterlijk drie maanden voor de gewenste startdatum een plaatsingsaanbod.
indien de gewenste dagen en/of locatie niet lukt, overlegt Kwink met u over alternatieven.
Kwink biedt u ter ondertekening een plaatsingsovereenkomst aan (u heeft na ondertekening een opzegtermijn van twee maanden)
de belastingdienst vergoedt in veel gevallen een aanzienlijk deel van de kosten via de kinderopvangtoeslag. Of u hiervoor in aanmerking komt en hoe hoog de bijdrage is, kunt u nalezen op www.toeslagen.nl. Voor meer informatie kunt u ook bellen met de afdeling Plaatsingen van Kwink.

Uitgebreide informatie over de naschoolse opvang (én dagopvang cq. peuterspeelzalen voor jongere broertjes of zusjes tot 4 jaar) van Kwink kunt u nalezen op website van Kwink. U kunt ook telefonisch een informatiepakketje aanvragen. Wellicht gaat uw voorkeur uit naar gastouderopvang, ook daarvoor kunt u zich bij Kwink inschrijven Wilt u eerst eens een indruk krijgen hoe het er bij de naschoolse opvang aan toe gaat? U bent van harte welkom om met uw kind een kijkje te nemen op de locaties van Kwink. Wij verzoeken u dan wel vooraf een afspraak te maken. Voor adressen en telefoonnummers van de locaties zie www.kwink.nl of bel 0318 – 518036 "

 

De "taxihalte" is tegenwoordig bij de "kiss and ride" strook aan de Emmalaan. Op deze plaats verzamelen alle kinderen voor het vervoer naar de NSO. Bij slecht weer wachten de kinderen binnen in de hal op de taxi.06-10-2017 - De kinderboekenweek is geope ...
06-10-2017 - Groep 6B ging naar de biblio ...
06-10-2017 - Groep 6C ging naar de Biblio ...
03-07-2017 - Groep 6C ging op schoolreis ...
19-06-2017 - Verjaardagen in groep 6A ...Juni:

Maandag 12 t/m donderdag 15 juni:
Avondvierdaagse groep 3 t/m 8
(18.10 uur aanwezig, startnummer 21)

Ochtendvierdaagse groep 1 en 2

Maandag 19 juni:
Contactmoment groep 1 en 2

Dinsdag 20 juni:
Groepsindeling 2017 - 2018

Woensdag 21 t/m vrijdag 23 juni:
Schoolkamp groep 8

Maandag 26 juni:
Contactmoment groep 1 t/m 7

Dinsdag 27 juni:
Contactmoment groep  7

Dinsdag 27 juni:
Kleuterfeest groep 1

Dinsdag 27 en donderdag 29 juni:
Stage- en Voortgezet Onderwijsdagen groep 8

Juli:

Maandag 3 juli:
Kennismaking nieuwe leerkracht om 10.45 uur

Dinsdag 4 juli:
Afscheidsavond groep 8

Woensdag 5 juli:
Afscheid  groep 8 van de andere leerlingen

Donderdag 6 juli:
15.00 uur begin van de zomervakantie
Laatste nieuws
Jaaroverzicht
Laatste nieuwsbrief
Nieuwsbrieven overzicht
Contactgegevens