MR/GMR

Op school is een medezeggenschapsraad waarin personeel en ouders kunnen mee denken, mee praten en mee beslissen over de ontwikkelingen binnen de school. De MR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders. Van ouders die zich verkiesbaar willen stellen voor de MR wordt verwacht dat zij de grondslag en doelstelling van de school onderschrijven.

Samen met directie en bestuur is de MR verantwoordelijk voor het werken aan goed onderwijs in een veilige omgeving. Het bestuur van de school is wettelijk verplicht om instemming en/of advies aan de MR te vragen over allerlei zaken die met de school te maken hebben.
Enkele voorbeelden:

- Adviesrecht: vakantierooster, meerjarig beleidsplan, vaststellen of wijzigen begroting, benoemingsbeleid.
- Instemmingsrecht: anti-pestbeleid, vaststellen schoolgids, schoolreglement, zorgplan, inzet van ouders in de school, besteding ouderbijdrage, regels m.b.t. veiligheid en gezondheid.
De MR kan ook zelf altijd ongevraagd advies geven aan het bestuur en de directie.

Naast de MR is er ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapraad) voor de 4 Hervormde scholen. Hierin is de MR vertegenwoordigd met 1 personeelslid en 1 ouder. De GMR bespreekt vooral zaken die voor alle Hervormde scholen gelden.

Voor zaken die u bezighouden en waarvan u graag zou zien dat ze door de MR worden besproken, kunt u contact opnemen met één van de MR leden. De MR stelt uw inbreng en betrokkenheid zeer op prijs!

De MR is via email bereikbaar: mrrehoboth@rehobothschool.nu  

De leden van de MR zijn:

Namens de ouders:

  • Geert van Kruistum (voorzitter)
  • Ellis de Leeuw
  • Roeland Thoutenhoofd
  • Gerda te Roller

Namens school:

  • Alize Diepgrond
  • Arnolda Hanekamp 
  • Ina Tamerus (secretaris)
  • Jorine Verburg

De directie is adviserend aanwezig bij (een deel van) de vergadering van de MR.

De MR vergadert dit cursusjaar nog op de volgende data (D.V.):               

  • 26-05-2015

In het schooljaar 2013 - 2014 heeft de MR een Visie en Missie geformuleerd. Klik hier voor dit document.
Ook kunt u een presentatie bekijken van de MR.

Notulen MR-Vergadering 16-03-'15
Notulen MR-Vergadering 27-01-'15
Notulen MR-Vergadering 10-11-'14
Notulen MR-Vergadering 29-09-'14

Notulen MR-Vergadering 19-05-'14
Notulen MR-Vergadering 10-03-'14
Notulen MR-Vergadering 20-01-'14
Notulen MR-Vergadering 11-11-'13
Notulen MR-Vergadering 10-09-'13
Notulen MR-Vergadering 28-05-'13
Notulen MR-Vergadering 22-04-'13
Notulen MR-Vergadering 25-03-'13
Notulen MR-Vergadering 15-01-'13
Notulen MR-Vergadering 29-11-'12
Notulen MR-Vergadering 03-09-'12

Het jaarverslag van 2013-2014 kunt u HIER downloaden.06-10-2017 - De kinderboekenweek is geope ...
06-10-2017 - Groep 6B ging naar de biblio ...
06-10-2017 - Groep 6C ging naar de Biblio ...
03-07-2017 - Groep 6C ging op schoolreis ...
19-06-2017 - Verjaardagen in groep 6A ...Juni:

Maandag 12 t/m donderdag 15 juni:
Avondvierdaagse groep 3 t/m 8
(18.10 uur aanwezig, startnummer 21)

Ochtendvierdaagse groep 1 en 2

Maandag 19 juni:
Contactmoment groep 1 en 2

Dinsdag 20 juni:
Groepsindeling 2017 - 2018

Woensdag 21 t/m vrijdag 23 juni:
Schoolkamp groep 8

Maandag 26 juni:
Contactmoment groep 1 t/m 7

Dinsdag 27 juni:
Contactmoment groep  7

Dinsdag 27 juni:
Kleuterfeest groep 1

Dinsdag 27 en donderdag 29 juni:
Stage- en Voortgezet Onderwijsdagen groep 8

Juli:

Maandag 3 juli:
Kennismaking nieuwe leerkracht om 10.45 uur

Dinsdag 4 juli:
Afscheidsavond groep 8

Woensdag 5 juli:
Afscheid  groep 8 van de andere leerlingen

Donderdag 6 juli:
15.00 uur begin van de zomervakantie
Laatste nieuws
Jaaroverzicht
Laatste nieuwsbrief
Nieuwsbrieven overzicht
Contactgegevens