Verlof

Leerlingen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig.

Dat betekent, dat alleen verlof verleend mag worden, onder bepaalde omstandigheden zoals vastgelegd in de wet. 

Als u hierover een vraag hebt, neemt u dan even contact op met de directeur. 

U kunt een verlofformulier afhalen bij de administratie of in de directiekamer.
Ook kunt u het formulier HIER downloaden. Print u het formulier uit en lever het ondertekende formulier in bij de administratie.

Denkt u eraan dat u dit ruim (ongeveer 4 weken) van tevoren doet? Wij hebben enige tijd nodig om uw verlofverzoek intern te verwerken.

Buiten de schoolvakantie met vakantie gaan is niet toegestaan. We spreken dan van ongeoorloofd schoolverzuim. Dit ongeoorloofd verzuim moet door de school worden gemeld aan de leerplichtambtenaar die een onderzoek zal instellen. Dit kan leiden tot een proces verbaal.

Er zijn enkele uitzonderingen waarvoor toch verlof is toegestaan. Denkt u hierbij aan een bruiloft waarvoor u bent uitgenodigd als daggast of een huwelijksjubileum in gezin of familie. Voor de exacte regels verwijzen we naar de verloffolder van de gemeente Veenendaal.

 06-10-2017 - De kinderboekenweek is geope ...
06-10-2017 - Groep 6B ging naar de biblio ...
06-10-2017 - Groep 6C ging naar de Biblio ...
03-07-2017 - Groep 6C ging op schoolreis ...
19-06-2017 - Verjaardagen in groep 6A ...Juni:

Maandag 12 t/m donderdag 15 juni:
Avondvierdaagse groep 3 t/m 8
(18.10 uur aanwezig, startnummer 21)

Ochtendvierdaagse groep 1 en 2

Maandag 19 juni:
Contactmoment groep 1 en 2

Dinsdag 20 juni:
Groepsindeling 2017 - 2018

Woensdag 21 t/m vrijdag 23 juni:
Schoolkamp groep 8

Maandag 26 juni:
Contactmoment groep 1 t/m 7

Dinsdag 27 juni:
Contactmoment groep  7

Dinsdag 27 juni:
Kleuterfeest groep 1

Dinsdag 27 en donderdag 29 juni:
Stage- en Voortgezet Onderwijsdagen groep 8

Juli:

Maandag 3 juli:
Kennismaking nieuwe leerkracht om 10.45 uur

Dinsdag 4 juli:
Afscheidsavond groep 8

Woensdag 5 juli:
Afscheid  groep 8 van de andere leerlingen

Donderdag 6 juli:
15.00 uur begin van de zomervakantie
Laatste nieuws
Jaaroverzicht
Laatste nieuwsbrief
Nieuwsbrieven overzicht
Contactgegevens