Overblijven

Voor de leerlingen die veraf wonen en voor leerlingen die tussen de schooltijden opvang nodig hebben, is er gelegenheid om tussen de middag op school over te blijven.

Bij goed weer gaan de leerlingen na het eten naar buiten. Zij moeten dan wel op het schoolplein blijven. Bij slecht weer mogen de kinderen binnen blijven. In de onderbouw wordt het overblijven verzorgd door enkele ouders. In de bovenbouw zijn enkele leerkrachten hiervoor verantwoordelijk. Zij vertellen de kinderen hoe en waar zij de tijd doorbrengen tot de school weer begint. Alle kleuters gaan om 13.00 uur naar hun eigen klas. Hier zijn de groepsleerkrachten dan aanwezig om hen op te vangen.

Kinderen kunnen overblijven als zij beschikken over een overblijfbon of een overblijfabonnement.

De kosten voor het overblijven zijn voor alle leerlingen met ingang van 1 augustus 2013: € 1,50 (De oude regeling is vervallen)

- Overblijfbonnen zijn te verkrijgen bij de administatie bij de ingang aan de Emmalaan.

- Er is ook een abonnement om het overblijven voor een bepaalde periode te regelen (voor één of meerdere kinderen). U kunt hiervoor een formulier afhalen bij de administratie. Een abonnement is makkelijker en geeft in sommige gevallen een korting.

Hier kunt u het aanvraagformulier voor het overblijfabonnement downloaden.06-10-2017 - De kinderboekenweek is geope ...
06-10-2017 - Groep 6B ging naar de biblio ...
06-10-2017 - Groep 6C ging naar de Biblio ...
03-07-2017 - Groep 6C ging op schoolreis ...
19-06-2017 - Verjaardagen in groep 6A ...Juni:

Maandag 12 t/m donderdag 15 juni:
Avondvierdaagse groep 3 t/m 8
(18.10 uur aanwezig, startnummer 21)

Ochtendvierdaagse groep 1 en 2

Maandag 19 juni:
Contactmoment groep 1 en 2

Dinsdag 20 juni:
Groepsindeling 2017 - 2018

Woensdag 21 t/m vrijdag 23 juni:
Schoolkamp groep 8

Maandag 26 juni:
Contactmoment groep 1 t/m 7

Dinsdag 27 juni:
Contactmoment groep  7

Dinsdag 27 juni:
Kleuterfeest groep 1

Dinsdag 27 en donderdag 29 juni:
Stage- en Voortgezet Onderwijsdagen groep 8

Juli:

Maandag 3 juli:
Kennismaking nieuwe leerkracht om 10.45 uur

Dinsdag 4 juli:
Afscheidsavond groep 8

Woensdag 5 juli:
Afscheid  groep 8 van de andere leerlingen

Donderdag 6 juli:
15.00 uur begin van de zomervakantie
Laatste nieuws
Jaaroverzicht
Laatste nieuwsbrief
Nieuwsbrieven overzicht
Contactgegevens