Rehoboth

De geschiedenis van onze school begint in wijk "De Pol" op 1 april 1951 in noodgebouwen aan de Koninginnelaan. In 1955 werd er een nieuwe school geopend met 6 lokalen. De school bestond toen uit 2 afdelingen namelijk twee kleuterscholen "De Wielewaal" en "De Kwikstaart" en een lagere school “Rehobothschool". In 1985 ontstond de basisschool. Per 1 augustus 1985 gingen deze scholen samen verder onder de naam: "Rehobothschool".

Door geweldige groei kre­eg men al gauw te maken met ruimteproblemen. Er moest een nieuwe school worden gebouwd. Op 23 februari 1978 werd een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen. Door de bouw van de wijk “De Gelderse Blom” kreeg de Rehobothschool opnieuw te maken met een explosieve groei. Eerst werden op het schoolplein drie groepen 2 in semipermanente gebouwen gehuisvest, maar ook die voorziening was al snel niet meer toereikend. Vanaf 1996 werd hieraan de dependance aan het Pampagras toegevoegd. En vanaf december 2005 werd ook gebouw De Halm naast de dependance in gebruik genomen. Vanaf dat moment was onze school gehuisvest in vier gebouwen op drie verschillende postadressen. Dat was om allerlei redenen niet toekomstbestendig.

In overleg met de gemeente Veenendaal is in 2012 gekozen voor een unilocatie aan de Koninginnelaan.

Na een periode van voorbereiding en planning, is in 2013 begonnen met de uitbreiding van ons hoofdgebouw. Een gedeelte werd afgebroken en op die plaats verrees een moderne vleugel met 12 lokalen.

In september 2013 hebben we onze vernieuwde school geopend met een feestweek. Het thema van de week was: ”Samen Eén School”. Na meer dan 15 jaar gescheiden te zijn geweest, kwamen onder- en bovenbouw weer samen in één gebouw.

Een feestelijk moment. Eindelijk hebben we voldoende ruimte voor onze leerlingen. Opnieuw heeft de Here God ruimte gegeven.

 

Zoveel ruimte dat we vanaf maart 2016 konden gaan samenwerken met Christelijke kinderopvangorganisatie Luna. Zij bieden Peuterwijs en NSO aan in ons gebouw. Een verrijking voor onze school en een praktische oplossing voor ouders en kinderen.


 Wat betekent de naam “Rehoboth”?

De naam Rehoboth komt uit de Bijbel. In het eerste Bijbel­boek Genesis lezen we dat Izak, de zoon van Abra­ham, bij Berseba een put graaft voor drin­kwater. Maar elke keer als hij een put klaar heeft, wordt er door de Filis­tijnen ruzie over ge­maakt. Na een aantal ruzies over deze bronnen graag Izak op een nieuwe plaats een put. Nu ontstaat er geen ruzie over de put, daarom noemt Izak de put “Rehoboth" (Gen. 26 : 22). "De Heere heeft ruimte ge­maakt, zodat ik wonen en leven kan.......”

Dit verhaal is lag geleden  in een houtsnijwerk afge­beeld. Dit kunstwerk heeft een mooie plaats gekregen in de school. Rehoboth betekent dus "ruim­te". De Here God gaf Izak ruimte, een plaats om te leven en een toekomst op te bouwen. Wij zijn de Here God dankbaar voor de ruimte die we krijgen om christelijk onderwijs te geven. 06-10-2017 - De kinderboekenweek is geope ...
06-10-2017 - Groep 6B ging naar de biblio ...
06-10-2017 - Groep 6C ging naar de Biblio ...
03-07-2017 - Groep 6C ging op schoolreis ...
19-06-2017 - Verjaardagen in groep 6A ...Juni:

Maandag 12 t/m donderdag 15 juni:
Avondvierdaagse groep 3 t/m 8
(18.10 uur aanwezig, startnummer 21)

Ochtendvierdaagse groep 1 en 2

Maandag 19 juni:
Contactmoment groep 1 en 2

Dinsdag 20 juni:
Groepsindeling 2017 - 2018

Woensdag 21 t/m vrijdag 23 juni:
Schoolkamp groep 8

Maandag 26 juni:
Contactmoment groep 1 t/m 7

Dinsdag 27 juni:
Contactmoment groep  7

Dinsdag 27 juni:
Kleuterfeest groep 1

Dinsdag 27 en donderdag 29 juni:
Stage- en Voortgezet Onderwijsdagen groep 8

Juli:

Maandag 3 juli:
Kennismaking nieuwe leerkracht om 10.45 uur

Dinsdag 4 juli:
Afscheidsavond groep 8

Woensdag 5 juli:
Afscheid  groep 8 van de andere leerlingen

Donderdag 6 juli:
15.00 uur begin van de zomervakantie
Laatste nieuws
Jaaroverzicht
Laatste nieuwsbrief
Nieuwsbrieven overzicht
Contactgegevens