Geschiedenis

De geschiedenis van onze school begint in wijk " De Pol " op 1 april 1951. In 1955 verrees er een nieuwe school met 6 lokalen. De school bestond toen uit 2 afdelingen namelijk twee kleuterscholen "De Wielewaal" en "De Kwikstaart" en een lagere school “De Rehobothschool". Met de totstandkoming van de basisschool per 1 augustus 1985 gingen we samen verder onder de naam:

"REHOBOTHSCHOOL".

Door de geweldige groei kregen we al gauw te maken met ruimteproblemen. Op 23 februari 1978 is een geheel nieuw schoolgebouw in gebruik genomen. Sinds 1985 verblijven er binnen dit gebouw 15 groepen en op het schoolplein zijn drie groepen 2 in semipermanente gebouwen gehuisvest. Vanaf schooljaar 1996 – 1997 is de dependance aan het Pampagras in gebruik. Sinds december 2005 is ook gebouw De Halm naast de dependance in gebruik genomen.
In totaal hebben waren er aan het Pampagras 12 groepen gehuisvest. Dit waren de groepen 5 t/m 8. 

Vanaf september 2013 maken we alle groepen gebruik van een locatie aan de Koninginnelaan. Nadat er twaalf nieuwe lokalen zijn gebouwd en het oude gedeelte van de school grondig is gerenoveerd, kunnen we nu spreken van een prachtige nieuwe school.

 

 06-10-2017 - De kinderboekenweek is geope ...
06-10-2017 - Groep 6B ging naar de biblio ...
06-10-2017 - Groep 6C ging naar de Biblio ...
03-07-2017 - Groep 6C ging op schoolreis ...
19-06-2017 - Verjaardagen in groep 6A ...Juni:

Maandag 12 t/m donderdag 15 juni:
Avondvierdaagse groep 3 t/m 8
(18.10 uur aanwezig, startnummer 21)

Ochtendvierdaagse groep 1 en 2

Maandag 19 juni:
Contactmoment groep 1 en 2

Dinsdag 20 juni:
Groepsindeling 2017 - 2018

Woensdag 21 t/m vrijdag 23 juni:
Schoolkamp groep 8

Maandag 26 juni:
Contactmoment groep 1 t/m 7

Dinsdag 27 juni:
Contactmoment groep  7

Dinsdag 27 juni:
Kleuterfeest groep 1

Dinsdag 27 en donderdag 29 juni:
Stage- en Voortgezet Onderwijsdagen groep 8

Juli:

Maandag 3 juli:
Kennismaking nieuwe leerkracht om 10.45 uur

Dinsdag 4 juli:
Afscheidsavond groep 8

Woensdag 5 juli:
Afscheid  groep 8 van de andere leerlingen

Donderdag 6 juli:
15.00 uur begin van de zomervakantie
Laatste nieuws
Jaaroverzicht
Laatste nieuwsbrief
Nieuwsbrieven overzicht
Contactgegevens